Άρθρα - Αναδημοσιεύσεις
Σε ενημερώνουμε με επιστημονικά άρθρα ψυχοθεραπείας, κείμενα λογοτεχνικού ύφους καθώς και αξιόλογα άρθρα συναδέλφων με στόχο την έγκαιρη ενημέρωσή σου

Άρθρα

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Aime, P. (1997). Το Μαύρο Φως του Απόλλωνος. Αθήνα: Αυτόθι.
  • Beattie, M. (1996). Συνεξάρτηση Τέλος. Αθήνα: Λύχνος.
  • Campbell, J. (2001). Ο Ήρωας με τα Χίλια Πρόσωπα. Αθήνα: Ιάμβλιχος.
  • Campbell, J. (2006). Μύθοι του Φωτός. Αθήνα: Αρχέτυπο.
  • Carotenuto, A. (1999). Αγάπη και Προδοσία. Αθήνα: Ίταμος.

Αναδημοσιεύσεις