Ο πίνακας του Κέβητος

Σμιλεύοντας την Ψυχή μας μέσω της αληθινής Παιδείας

Ένα σύγχρονο εγχείρημα θεμελιωμένο στη μεθοδολογία της Χειρώνιας Θεραπείας*

Στο σεμινάριο αυτό θα έρθουμε σε επαφή με τον πλούτο της Ορφικοπυθαγόρειας παράδοσης που παρουσιάζεται αλληγορικά μέσα από ένα έργο του Κέβητος**.

Το έργο μας διδάσκει με ψυχαγωγικό τρόπο πώς να κυριαρχήσουμε στα πάθη μας μέσω του αποσυμβολισμού ενός «πίνακα» (μιας αλληγορικής εικόνας), όπου οι Ιδέες, οι Αξίες και τα πάθη είναι προσωποποιημένα – η Αρετή, η Απάτη, η Τύχη, οι Ηδονές, οι Επιθυμίες, η Παιδεία κι η ψευδοπαιδεία.

Τι θα διερευνήσουμε
  • Υπάρχει τρόπος να διακρίνουμε την ψευδοπαιδεία από την αληθινή Παιδεία, και για ποιo λόγο είναι σημαντικό να γνωρίσουμε καλά την πρώτη;
  • Πώς τα πάθη διαταράσσουν τον ψυχικό τόνο (α-τονία) και επιφέρουν ασθένειες;
  • Ποιo είναι το αντιφάρμακο της Λύπης;
  • Πώς ο άνθρωπος μπορεί να οπλισθεί με θάρρος και αφοβία και να μετουσιωθεί σε ενάρετο μέσω της αληθινής παιδείας;
  • Ποιeς είναι οι αδερφές της Επιστήμης και ποιa η μητέρα τους;
  • Για ποιo λόγο η «Τύχη» προσωποποιείται ως μια γυναίκα τυφλή, τρελή και κουφή; «…ἔστι δε οὐ μόνον τυφλή καί μαινομένη, ἀλλά καί κωφή»;
  •  Γιατί ο Αδαμάντιος Κοραής περιλάμβανε τον «Πίνακα» στα σπουδαιότερα έργα που ένας παιδαγωγός οφείλει να διδάξει στους νέους;

Θα προσεγγίσουμε το κείμενο από το πρωτότυπο μαθαίνοντας την αρχαία ελληνική γλώσσα μέσω μιας καινοτόμου μεθόδου που δίνει έμφαση στην Φιλοσοφική και Ετυμολογική ανάλυσή του (στην αναγνώριση της ρίζας της λέξεως). Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν σταδιακά με το αρχαίο κείμενο αλλά και τα βαθύτερα νοήματα του.

Απευθύνεται

Σ΄ όσους είναι έτοιμοι να μεταβούν από το στάδιο της ψευδοπαιδείας στην αληθινή Παιδεία, για να βιώσουν την Αρετή και την Ευδαιμονία.

Ημερομηνία Διεξαγωγής - Έναρξη

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

 (Δωρεάν το πρώτο μάθημα γνωριμίας ) 

Θέσεις περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Διάρκεια

3 μήνες

Ώρες Διεξαγωγής

19:00 – 20:30 (Κάθε Δευτέρα)

Τρόπος Διεξαγωγής:

Το σεμινάριο διεξάγεται διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας Blackboard Collaborate υπό την αιγίδα του THERATREE.

Κόστος:

60€ μηνιαίως (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) 140€  με την αποπληρωμή της 3μηνης συνδρομής (- 40€ έκπτωση)

Συντονίστρια

Ελ. Κουλιζάκη, Φιλόλογος και Συγγραφέας.

* ΧΕΙΡΩΝΙΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: είναι μία σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση βασισμένη στην ενεργοποίηση τριών σημαντικών θεραπευτικών εργαλείων της Αρχαίας Ελληνικής Σκέψης: α. των Μύθων, β. της Φιλοσοφίας και γ. της Ετυμολογίας της Γλώσσας. Στόχο της έχει την ύψιστη ίαση, το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ, που οδηγεί στην ψυχική ωρίμανση του ανθρώπου. Αποτελεί περισσότερο μια στάση ζωής καθώς μας θυμίζει πώς να μεταβούμε με ασφάλεια από το Ζην, στην τέχνη του Ευ Ζην.

Η Χειρώνιος, είναι έμπνευση και έργο ζωής της Ιωάννας Μακρίδου M.A., η οποία είναι η ιδρύτρια και η επιστημονική υπεύθυνη του THERATREE.

**ΚΕΒΗΣ: μαθητής του Σωκράτη. Σύμφωνα με αναφορά του Πλάτωνα, ήταν ένας από τους μαθητές που θέλησαν να προσφέρουν την περιουσία τους προκειμένου να απελευθερωθεί ο δάσκαλός τους. Υπήρξε παρών την τελευταία ημέρα της ζωής του Σωκράτη, τη στιγμή που ήπιε το κώνειο.