ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΔΡ. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΉΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αγγελική Κομποχόλη

Η Αγγελική Κομποχόλη γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1986-1990). Υπότροφος του ΙΚΥ, υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική της διατριβή στο ίδιο πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο του 2008. Για την ερευνητική της εργασία τιμήθηκε τις χρονιές 2002, 2006 και 2010 με επαίνους της Ακαδημίας Αθηνών. Μέλος της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και της SIEF (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore) έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολείται με τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας διερευνώντας τις δυνατότητες εφαρμογής, στα καθημερινά προσωπικά, επαγγελματικά και κοινωνικά προβλήματα. Συνεργάζεται με την ψυχοθεραπευτική ομάδα του “THERATREE – Awakening the Senses of the Soul” με στόχο την εφαρμογή της φιλοσοφικής σκέψης ως αποτελεσματικού θεραπευτικού εργαλείου στην αναβάθμιση της καθημερινής ζωής.