Online Ψυχοθεραπεία

Γιατί online ψυχοθεραπεία; Σε ποιους απευθύνεται; Πώς λειτουργεί;

Συχνές Ερωτήσεις

Ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία, μέσω της οποίας θεραπευτής και θεραπευόμενος/οι, συνεργάζονται, στο πλαίσιο προκαθορισμένων σε χώρο, χρόνο και διάρκεια συναντήσεων, με στόχο την επίτευξη του αιτήματος του θεραπευόμενου.

Η ουσία της Ψυχοθεραπείας, «η αληθινή καρδιά της», όπως πολύ τρυφερά περιγράφει ο Γιάλομ, «είναι μια στοργική, βαθιά ανθρώπινη συνάντηση μεταξύ δύο προσώπων… Η θεραπεία δεν καθορίζεται από τη θεωρία, αλλά από τη σχέση».

Στόχος της Ψυχοθεραπείας είναι η αλλαγή. Η εποικοδομητική αλλαγή στον τρόπο που το άτομο αισθάνεται, σκέπτεται, συμπεριφέρεται και αλληλεπιδρά ώστε αρχικά, να συμφιλιωθεί με τον εαυτό του. Αυτή η αποδοχή, είναι ένα πρώτο βήμα προς την ολοκλήρωση και την ανάδυση του Αυθεντικού του Εαυτού.

Η κινητήριος δύναμη που ωθεί τον άνθρωπο στην Ψυχοθεραπεία κι επομένως στην αλλαγή, είναι η θέληση να γνωρίσει τον εαυτό του και τους άλλους καθώς και να εκπληρώσει το δυναμικό του.

Η επιλογή του κατάλληλου ψυχοθεραπευτή, είναι συνδυασμός δύο βασικών προϋποθέσεων.

α. Η επιστημονική του κατάρτιση. Η εκπαίδευση του δηλαδή σ’ ένα τουλάχιστον αξιόπιστο κι αναγνωρισμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης.
β. Η σχέση μαζί του. Η καλή επικοινωνία και η αίσθηση εμπιστοσύνης είναι βασικά κριτήρια. Μπορεί ένας θεραπευτής να έχει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, αλλά να υπάρχει δυσκολία στο να σχετιστείς μαζί του.

Σημαντικό κριτήριο λοιπόν για την επιλογή, είναι να νιώθεις αρκετή ασφάλεια και άνεση ώστε να χτίσεις μια σχέση που θα μεταμορφώσει τη ζωή σου προς την κατεύθυνση που βαθιά επιθυμείς.

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και του/των ατόμων που απευθύνονται σε αυτόν, με στόχο την ψυχολογική τους ενδυνάμωση ώστε ν’ ανακαλύψουν τα ισχυρά σημεία τους και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ζωής με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο.

Η βασική διαφορά της Συμβουλευτικής σε σχέση με την Ψυχοθεραπεία είναι ότι η πρώτη απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να αντιμετωπίσουν θέματα που τους πιέζουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενώ η δεύτερη σε ανθρώπους που επιθυμούν μια εκ νέου θεώρηση της ζωή τους, σε βάθος χρόνου.

Η Συμβουλευτική λειτουργεί προληπτικά για την αποφυγή δημιουργίας χρόνιων ψυχολογικών προβλημάτων. Το προληπτικό έργο της, συνίσταται στο:

α. να μας διευκολύνει να ανακαλύψουμε ότι κάθε πρόβλημα εμπεριέχει μέσα του το σπόρο της ωρίμανσης

β. να βαθύνουμε τις ρίζες μας μέσω της ενδυνάμωσης του ψυχισμού μας, και

γ. να δρέψουμε τους καρπούς μας καθώς αποκτούμε επίγνωση του δυναμικού μας

Η Ατομική  Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία, δηλαδή η θεραπεία πρόσωπο με πρόσωπο είναι η πιο δημοφιλής μορφή θεραπείας.

Ο άνθρωπος γίνεται πιο ελεύθερος και πιο αυθεντικός. Αυτή είναι η καλύτερη πρόληψη για την ψυχική υγεία και η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να προσφέρει στον εαυτό του και στους ανθρώπους γύρω του.

Διαρκεί από λίγες συνεδρίες (βραχυπρόθεσμη) έως και μερικά χρόνια (μακροπρόθεσμη)  και πάντα εξαρτάται από το βασικό αίτημα. Συνήθως οι συνεδρίες είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν 50 με 60 λεπτά.

Η ομαδική θεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας κατά την οποία ένας μικρός αριθμός ανθρώπων (6-12 άτομα) συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό την καθοδήγηση ενός ή δυο θεραπευτών, οι οποίοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στο να προσφέρουν ένα ασφαλές πλαίσιο/περιβάλλον ώστε τα μέλη της ομάδας με σεβασμό και αλληλοαποδοχή να βοηθήσουν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλον.

Η ομάδα από τη στιγμή που δημιουργείται δεν παραμένει στατική αλλά διανύει μια δυναμική πορεία μέσα από διάφορα εξελικτικά στάδια ωρίμανσης.

Η θεραπευτική ομάδα είναι ένας καθρέφτης που δείχνει σε κάθε μέλος της, πώς λειτουργεί και «έξω από την ομάδα» κι ένας μεσολαβητής ανάμεσα στην κοινωνία και στο άτομο.
Μέσα από την ομάδα το άτομο αναπτύσσει πολύτιμες διαπροσωπικές δεξιότητες. Συνειδητοποιεί την ευθύνη του σε θέματα που τον απασχολούν, μέσω της ανατροφοδότησης από τ’ άλλα μέλη της ομάδας.

Λαμβάνει υποστήριξη, ενθάρρυνση και αποδοχή από την ομάδα ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων ενώ δοκιμάζει/ πειραματίζεται με νέες συμπεριφορές.

Μαθαίνει να βελτιώνει και να επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που σχετίζεται, ξεκινώντας από την σχέση του με τα μέλη της ομάδας.

Κατανοεί τον εαυτό του μέσω των άλλων καθώς αντιλαμβάνεται ότι και άλλα άτομα βιώνουν το ίδιο δύσκολες καταστάσεις. Μια συνειδητοποίηση που το βοηθά να μη νιώθει μόνος στο ταξίδι της ζωής.

Διάβασε περισσότερα για τα οφέλη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας.

Η Συμβουλευτική Zεύγους ή Γάμου είναι ένα είδος Ψυχοθεραπείας που βοηθά τα ζευγάρια όλων των τύπων να ανακαλύψουν τα δυσλειτουργικά μοτίβα συμπεριφοράς που παρεμποδίζουν την ομαλή επικοινωνία μεταξύ τους με στόχο να βελτιώσουν και να εξελίξουν τη μεταξύ τους σχέση.

Η μετάβαση των δύο συντρόφων από μια κατάσταση «συγχώνευσης» σε εκείνη της «ώριμης αλληλεξάρτησης» είναι μια διαδικασία ωρίμανσης όπου το «εγώ» εγκαταλείπεται για να αντικατασταθεί από το «εμείς». (V. Satir)

Σ’ αυτό ακριβώς το στάδιο της μετάβασης, από το «εγώ» στο «εμείς», καλείται ο θεραπευτής να διευκολύνει την επικοινωνία – η οποία συνήθως έχει φτάσει σε τέλμα – προσφέροντας μια νέα οπτική γωνία.

Η online συμβουλευτική ή θεραπεία αναφέρεται στις σύγχρονες ψυχολογικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω προγραμμάτων όπως skype, viber κ.α. 

Η Διαδικτυακή Συμβουλευτική είναι μια εμπιστευτική διαδικασία ανάμεσα στον Σύμβουλο και τον πελάτη, όπου ο Σύμβουλος δεσμεύεται από το απόρρητο και τη δεοντολογία του επαγγέλματός του.

Το απόρρητο μπορεί να αρθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος καθώς διέπεται από τις αρχές της ISMHO (International Society for Mental Health On Line).

Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι αυτή η μορφή συμβουλευτικής είναι εξίσου ωφέλιμη με τις κατά πρόσωπο συνεδρίες. Ένα από τα δυνατά της πλεονεκτήματα είναι ότι ο θεραπευόμενος μπορεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο της επιλογής του πλαισίου δηλ. τη συχνότητα, την ώρα και το χώρο που θα λάβει τη συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και το μέσο με το οποίο θα επικοινωνήσει με το σύμβουλό του (με ή χωρίς οπτική επαφή).

Η ΧΕΙΡΩΝΙΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ αποτελεί έμπνευση και έργο ζωής της Ιωάννας Μακρίδου (Couns. Dip., M.A.), η οποία είναι η ιδρύτρια και η επιστημονική υπεύθυνη του THERATREE.

Η ΧΕΙΡΩΝΙΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ είναι μία σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση βασισμένη στην ενεργοποίηση τριών σημαντικών θεραπευτικών εργαλείων της Αρχαίας Ελληνικής Σκέψης:

α. της Φιλοσοφίας
β. της
Ετυμολογίας της Γλώσσας και
γ. των
Μύθων/Συμβόλων/Αρχετύπων.

Στόχο της έχει την ύψιστη ίαση, το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ, που οδηγεί τον άνθρωπο στην επανασύνδεση με την «Eνάρετη Eυφυΐα» μέσα του. Αποτελεί περισσότερο μια στάση ζωής, καθώς μας θυμίζει πώς να τιμήσουμε το Ζην, μεταβαίνοντας στην ιερή τέχνη του Ευ Ζην.

Τα CHIRON RETREATS είναι μια διαδικασία επανασύνδεσης του ανθρώπου με τα Ιερά Μυστήρια της Ζωής, τον Εαυτό του και την Κοσμική τάξη.

Αντλώντας δύναμη μέσα από τρία διαχρονικά θεραπευτικά μοντέλα:

α. τη Χειρώνια Θεραπεία

β. την εναρμόνιση με τη Φύση και

γ. την αρχαιοελληνική διατροφή,

σας υπόσχονται μια πρωτόγνωρη εμπειρία που όμως ήδη γνωρίζετε: πώς να είστε στη φυσική κατάσταση αρμονίας με τον Εαυτό σας.